ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်များအား ၁-၉-၂၀၁၈ မှစ၍ ပုံသေ ၃၀,၀၀၀ ကျပ်နှုန်း​ သက်မှတ်ကောက်ခံမည်                  ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် သက်တမ်း တိုးရန် ၆လ ကျော်လွန်နေသော ပိုးသတ်ဆေးများအား (၁-၉-၂၀၁၈) မှစ၍ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်မည်။                 နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်လာနိုင်သော အရေးကြီးဖျက်ပိုး ငမြှောင်တောင်ပိုး Fall Armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda သတိပေးချက်

Information

Knowledge and Technology

Useful Website Links

To Contact Pest Control and Fumigation

updated_orig
logo
omic-advertisement_1_orig