ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် သက်တမ်း တိုးရန် ၆လ ကျော်လွန်နေသော ပိုးသတ်ဆေးများအား (၁-၉-၂၀၁၈) မှစ၍ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်မည်။                 နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်လာနိုင်သော အရေးကြီးဖျက်ပိုး ငမြှောင်တောင်ပိုး Fall Armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda သတိပေးချက်                    “ရောက်လာတော့မည့် Fall Armyworm အန္တရာယ်” (၁၇.၁၂.၂၀၁၈)

သတင်းအချက်အလက်

Knowledge and Technology

အသုံးဝင်သော Website Link များ

Pest Control နှင့် Fumigation အဖွဲ့များသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်

updated_orig
logo
omic-advertisement_1_orig