ပိုးသတ်ဆေး တင်သွင်းသူများသိရှိရန် (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)

ပိုးသတ်ဆေး တင်သွင်းသူများသိရှိရန် (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)

(၂၈) ကြိမ်မြောက် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ Carbofuran, Carbendazim, Benomyl, Glufosinate-ammonium တို့အား တင်သွင်းခွင့် ကာလကို (၃၁.၁၂.၂၀၁၈) နေ့အထိသာ ခွင့်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
(၂၆.၇.၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် PPD-PRB/၂၀၁၈(၄၇၂) ဖြင့်လည်း ကြော်ငြာပြီးဖြစ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ယင်းတို့နှင့် ရောစပ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးများအား တင်သွင်းမည့် ကုမ္ပဏီများသည် (၃၁.၁၂.၂၀၁၈)နေ့ထက် နောက်မကျစေဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိပ်ကမ်းအရောက် တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပြီး ၄င်းရက်နောက်ပိုင်းရောက်ရှိပါက မူရင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်။