ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ခွင့်၊ ပြန်လည်ထုတ်ပိုးရောင်းချခွင့်၊ ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းများအား ညွှန့်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်)သို့ လိပ်မူ၍ ပေးပို့လျှောက်ထားရပါမည်။ ပိုးသတ်ဆေးစျေးကွက်နမူနာများအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ သီးနှံဓာတုဓာတ်ကြွင်းဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းနှင့် မှိုအဆိပ်စစ်ဆေးခြင်း ကိစ္စများအားလုံးကို ညွှန့်ကြားရေးမှူး၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ရန်ကုန်) ထံသို့ လိပ်မူ၍ ပေးပို့လျှောက်ထားရပါမည်။ (၃၁) ကြိမ်မြောက် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး အား (၂-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည်။

သတင်းအချက်အလက်

သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် သိရှိထားသင့်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ (SOP)
(၁) အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပ (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းသို့ တင်ပို့ တင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (၂) ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (၃) ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (၄) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (၅) ပိုးသတ်ဆေးများ ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ရန်
Read more.

Knowledge and Technology

အသုံးဝင်သော Website Link များ

Pest Control နှင့် Fumigation အဖွဲ့များသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်

updated_orig
logo
omic-advertisement_1_orig