ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်တောင်စုသမ္မမြန်မာနိုင်ငံ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသည် အောက်ဖော်ပြပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို မိမိတစ်ဦးထည်းမူပိုင်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသုံးစွဲရန် ရန်ကုန်မြို့၌ မှတ်ပုံတင်သွင်းကြေညာပြီးဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အမှတ် — ၄/၂၃၂၇​

အထက်ပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ကမ္ဘာကုန်သွ​ယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO)၏ သဘောတူညီချက်အရ လူ၊ တိရစ္ဆာန်၊ အစားအစာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် အပင်ဖျက်ပိုးကင်းရှင်းရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် (International Standards for Phytosanitary Measures — ISPM-15) နှင့်အညီ သစ်သားထုပ်ပိုးပစ္စည်း (Wood Packaging Material) အပေါ်တွင်ပိုးမွှားသန့်စင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များသို့လညး်ကောင်း တင်ပို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ အမျိုးသားသီးနှံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း (National Plant Protection Organization — NPPO) အဖြစ်တာဝန်ယူ၍ ထုတ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖော်ပြပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ၊ ပုံတူပုံမှား၊ ထင်ယောင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယိုးမှား၊ တုပပြုလုပ်သုံးစွဲဖြင်းအပြုရန်သတိပေးထားမြစ်အပ်ပါသည်။
ဤကြေညာချက်ကို (၁.၆.၂၀ဝ၉ )နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ပထမအကြိမ်ကြေညာပြီးဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သတိပေးတားမြစ်ချက်ကိုမလိုက်နာပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးုယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန