၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၂၈) ကြိမ်မြောက် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပိုးသတ်ဆေးအရောင်းမြင့်တင်ရေးအတွက် ကြော်ငြာရာတွင် ကုမ္ဗဏီများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များကို ကြေညာခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၂၈) ကြိမ်မြောက် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပိုးသတ်ဆေးအရောင်းမြင့်တင်ရေးအတွက် ကြော်ငြာရာတွင် ကုမ္ဗဏီများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များကို ကြေညာခြင်း