၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၂၈) ကြိမ်မြောက် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အား ကုမ္ဗဏီများ သိရှိလိုက်နာစေရေးအတွက် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၂၈) ကြိမ်မြောက် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အား ကုမ္ဗဏီများ သိရှိလိုက်နာစေရေးအတွက် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း