သတင်းနှင့်အချက်အလက်

Tuesday December 8th, 2020

ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်နှင့် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်အတွက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှုန်းထားများ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ် ပုံတင်/လိုင်စင်/ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခ/နှုန်းထားများ

Friday November 20th, 2020

သတိပြုစေချင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin)

Tuesday October 27th, 2020

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများတင်သွင်းမှုအတွက် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကြေညာခြင်း

Monday September 14th, 2020

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသည့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံထားရသောကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချခွင့်မရှိ သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း (13.9.2020)

Monday September 14th, 2020

သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် သိရှိထားသင့်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ (SOP)

(၁) အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပ (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းသို့ တင်ပို့ တင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (၂) ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (၃) ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (၄) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (၅) ပိုးသတ်ဆေးများ ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ (၆) ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ (၇) ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရန် […]
Sunday September 13th, 2020

Chlorpyrifos ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီများ သိရှိလိုက်နာစေရေးအတွက် အသိပေး ကြေညာခြင်း

Sunday July 12th, 2020

Data Information for Pest Risk Analysis (PRA) မလိုအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းနိုင်သည့် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ

Data Information for Pest Risk Analysis (PRA) မလိုအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းနိုင်သည့် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ (၅.၈.၂၀၂၀)
Friday June 26th, 2020

“သီးနှံကာကွယ်ရေးနှင့်ဆိုင်သောဓါတ်ခွဲခန်း များတည်ထောင်မည်ဆိုလျှင်”

Monday April 20th, 2020

တားဆီးဟန့်တား Quarantine အကျိုးကျေးဇူးများ