မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသည့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံထားရသောကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချခွင့်မရှိ သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း (13.9.2020)