ကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးဌာနစု

သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ ကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဌာနစုသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိတောင်သူ လယ်သမားများ ကြွက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် သီးနှံလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်လူနေမှုဘဝထိခိုက်မှု မရှိစေရန်အတွက် ဒေသအလိုက်သင့်တော်သည် ကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းစနစ်များ ဖေါ်ဆောင်ရေး၊  တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရှိ သီးနှံကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းများ၊ ရုံးချုပ်မှပညာရှင် များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရှိ ပညာရှင်များနှင့်နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ရေး စသည့်ဦးတည်ချက်များနှင့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၁) ဒေသအလိုက်၊သီးနှံအလိုက် ကြွက်ကျရောက်မှုအခြေအနေများကိုလေ့လာပြီးကြိုတင် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

(၂) ဂေဟဗေဒအခြေခံကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

(၃) တောင်သူ/ ဝန်ထမ်း/ စိုက်သိပ္ပံနှင့်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ရှိကျောင်းသားနှင့် ကျောင်းသူများအားပညာပေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် သင်တန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(၄) ပညာပေးစာစောင်များ၊ သုတေသနစာတမ်းများရေးသားဖြန့်ဝေခြင်း

(၅) ဒေသအလိုက် သီးနှံအလိုက်ကျရောက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသော ကြွက်မျိုးရင်းဝင် (Rodents) များကိုစုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း

(၆)သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် စပါးအခြေခံသီနှံစိုက်ပျိုးစနစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ကြွက် Outbreak ကျရောက်မှုမှတ်တမ်များစုဆောင်းခြင်း

(၇) ကြွက်ကျရောက်မှုထူးခြားဖြစ်စဉ်ကျရောက်သောတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

(၈) ကြွက်သတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်ကွက်Protocolများရေးဆွဲခြင်း၊ စမ်းသပ်ကွက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း

(၉)ဌာနတွင်းလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

သုတေသနများ

သုတေသန (၁) မိုးကောင်းသောက်ဒေသစပါးစိုက်ဧရိယာတွင်ဂေဟဗေဒအခြေခံကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းစနစ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

သုတေသန (၂) စပါးသိုလှောင်ချိန်တွင်ကြွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုလေ့လာ ခြင်း စီမံချက် 

သုတေသန (၃) နာဂစ်ကျရောက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းကြွက်ကျရောက်မှု ဖြစ်စေသောအချက်များလေ့လာခြင်း

သုတေသန (၄) ဆည်ရေသောက်ဒေသတွင် ကြွက်နှင့်ပေါင်းကာကွယ် နှိမ်နင်းခြင်း သုတေသန

သုတေသန (၅) စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်မှသိုလှောင်ချိန်တွင် ကြွက် ကြောင့် လေလွင့် ဆုံးရှုံးမှု လေ့လာခြင်း

သုတေသန (၆) စပါးမျိုးစေ့သိုလှောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးတွင် ကြွက်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလေ့လာခြင်း

သုတေသန (၇) စပါးခင်းအတွင်းမြေကြွက်ဦးရေပေါများမှုနှင့် ဖျက်စီးမှုဆက်စပ်ခြင်းကိုလေ့လာခြင်း

သုတေသန (၈) သိုလှောင်ချိန်တွင် တောင်သူအများပူးပေါင်းပါဝင်သော ကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးသုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်း 

သုတေသန (၉) နှစ်ရှည်သီးနှံတွင်ကျ ရောက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိ သောကြွက်အမျိုးအစား များစုဆောင်းခြင်းနှင့် ကြွက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် လေ့လွင့်ဆုံးရှုံးမှုလေ့လာခြင်း

သုတေသန (၁၀) အာရှပစိဖိတ်ဒေသများရှိ လူနေပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြွက်ဖျက်ဆီးမှုနှင့်ကြွက်မှ လူသို့ကူးစက်တတ်သောရောဂါများလေ့လာခြင်း

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပညာပေးသင်တန်းများ

  • ကြွက်အမျိုးမျိုး၏ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ သင်တန်း
  • ကြွက်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသင်တန်း
  • ဂေဟဗေဒကိုအခြေခံသောပေါင်းနှင့် ကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းသင်တန်း ပို့ချခြင်း
  • ကြွက်မှလူသို့ကူးစက်စေသောရောဂါများအကြောင်းသင်တန်း
  • ကြွက်သတ်ဆေးအမျိုးမျိုးအကြောင်းသိကောင်းစရာနှင့် စနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းသင်တန်း
  • အသုံးချသုတေသနများစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သုတေသနတွေ့ရှိချက်များတင်ပြဖြန့်ဝေခြင်း စွမ်ရည်မြှင့်သင်တန်း
  • သုတေသနစာတမ်းများရေးသားနည်းသင်တန်း

သီးနှံဖျက်ကြွက်မဟုတ်သောသစ်တောကြွက် ကြွက်မြီးရှည်အကြောင်းသိကောင်းစရာ