ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီများသိရှိရန်

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန တို့ ပူးပေါင်း ၍ ရန်ကုန်မြို့ နှင့်မြဝတီမြို့တို့၌ ပိုးသတ်ဆေးများ တင်သွင်း ရာတွင် Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ စစ်ဆေး ခွင့်ပြုချက် (Approval) ထုတ်ပေးခြင်းအား (၁၀.၃.၂၀၁၉) နေ့ မှ စတင် အသုံးပြုဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

ပိုးသတ်ဆေးများ တင်သွင်းရန် OGA Application Form