(Myanmar) ရေကြီးနစ်မြုပ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမည့်သီးနှံများတွင်ရောဂါကျရောက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်သတိပေးချက် (Early Warning) ထုတ်ပြန်ခြင်း။