အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းသူများသိရှိရန်

တောင်သူများသိထားစေချင်သည့် ပိုးသတ်ဆေး
March 5, 2019

မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသော အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများစာရင်းကို (၁၁.၁၁.၂၀၁၈) နေ့တွင် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ  //ppdmyanmar.org/နှင့် ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် အသိပေးကြေငြာပြီးဖြစ်ပါသည်။

စာရင်းပါအပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းလိုသူများသည် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူး
သီးနှံကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ

1 Comment

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *