အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့သူများသိရှိရန်

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ စားသောက်ကုန်အတွက် စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်သစ်
July 5, 2019
ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
August 2, 2019

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်း၊ မှိုအဆိပ်နှင့် အဆိပ်ဖြစ်သတ္တု စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် စစ်ဆေးတွေ့ချက် အဖြေ(CoA)ရယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ SGS Myanmar Ltd. နှင့် OMIC Myanmar Inspection and Surveying Co., Ltd တို့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *