သီးနှံထွက်ကုန်များ စစ်ဆေးရေးဓါတ်ခွဲခန်း

ဓါတ်ခွဲခန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ

  • စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များ အရည်အသွေးပြည့်မှီ၍ ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းရေး ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးရန်။
  • မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန်စံချိန်စံညွှန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် ဓါတ်ကြွင်းထိန်းချုပ်မှုများ၊ မှိုဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ အဆိပ်သင့်သတ္တုဓါတ်များ ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။
  • စိုက်ပျိုးသီးနှံ ထွက်ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချခြင်း၊ တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေး ထောက်ခံချက်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်။
  • စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးအာမခံချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား နည်းပညာအားဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန်။

သီးနှံထွက်ကုန်များ စစ်ဆေးရေးဓါတ်ခွဲခန်းမှ လက်ရှိဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော  လုပ်ငန်းဆောင်တာ များ

  • စျေးကွက်အတွင်း စံ မညီ စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များ နှင့် စားသုံးဆီများ ပပျောက်ရေး အတွက်အခြားဝန်ကြီး ဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေခြင်း။
  • စိုက်ပျိုးသီးနှံများနှင့်  စားသုံးဆီများဓါတ်ခွဲရာတွင် ဘေးဥပါဒ်ကင်းမှု Food  Safety Parameters များ၊ အရောအနှော Identification Parameters များ၊ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ Quality Parameters များ စစ်ဆေးခြင်း စသော ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု အမျိုးအစား ပေါင်း (၂၁) မျိုး အားတိုင်းတာ စစ်ဆေးပေးနေခြင်း။
  • နိုင်ငံတကာ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ  အဆင့်အတန်း စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသော ပြည်တွင်း စိုက်ပျိုးသီးနှံများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိုဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးခြင်းအားဖြင့်ချမှတ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေခြင်း။

ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု အမျိုးအစားပေါင်း (၂၁) မျိုး ၏ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခများ

ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု အမျိုးအစားပေါင်း (၂၁) မျိုး ၏ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခ များသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ စမ်းသပ်ခနှုန်း(ကျပ်) စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ စမ်းသပ်ခနှုန်း(ကျပ်)
၁။ Acid Value ၉၀၀၀ ၁၂။ Moisture in oil ၇၅၀၀
၂။ Betacarotene ၂၂၀၀၀ ၁၃။ Moisture in oilseeds ၄၀၀၀
၃။ Chlorophyll content ၂၂၀၀၀ ၁၄။ Oil content in oilseeds ၈၅၀၀
၄။ Color ၅၀၀၀ ၁၅။ ρ-Anisidine value ၃၀၀၀၀
၅။ Density ၁၄၀၀၀ ၁၆။ Peroxide value ၂၇၀၀၀
၆။ Diene&Triene ၂၂၀၀၀ ၁၇။ Refractive index ၃၀၀၀
၇။ Fatty acid profile ၄၅၀၀၀ ၁၈။ Saponification value ၄၀၀၀
၈။ Free fatty acid ၃၅၀၀ ၁၉။ Viscosity ၅၀၀၀
၉။ Heavy metal (Cd, Cu, Ni, Pb) (သီးနှံ) ၁၅၀၀၀ (သီးခြား) ၂၀။ Total Aflatoxin (by Elisa) ၃၀၀၀၀
၁၀။ Iodine value ၂၇၀၀၀ ၂၁။ Pesticide residue ၃၀၀၀၀
၁၁။ Mineral oil ၃၀၀၀

(၁) စမ်းသပ်ချက်ပေါင်း (၂၁) မျိုးလုံးအား စမ်းသပ်စစ်ဆေးလိုပါက ဆီနမူနာ (၁.၅ လီတာ) လိုအပ်မှာဖြစ်၍၊ ၎င်း(၂၁) မျိုးအနက်မှ viscosity စမ်းသပ်ချက် မပါဝင်ပါက ဆီနမူနာပမာဏ (၁လီတာ) ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် များဖြစ်သော ဆန်, ပဲ, နှမ်း,ငရုတ် စသည်များမှ ဓါတ်ကြွင်းစစ်ဆေးမည်ဆိုပါက ကိုယ်စားပြု နမူနာပမာဏ(၁) ကီလို ဂရမ် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဆေးမည့်သီးနှံအမျိုးအစား​​​ပေါ်မူတည် ၍နမူနာပေးရမည့််ပမာဏ ကွာခြားမည်။ (၂) နမူနာများအား အပ်နှံပြီး(၇)ရက်မှ (၁၀) ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ဓါတ်ခွဲ အဖြေများရနိုင်ပါသည်။ (၃) ဓါတ်ခွဲခန်း၏အဖြေသည် ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ လာရောက်အပ်နှံသော နမူနာကုန်ပစ္စည်း၏ အဖြေသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ  ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအား အောက်ပါပူးတွဲပါ နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍တိုင်းတာ စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိပါသည်

ဓါတ်ခွဲခန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် စွမ်းအားနှင့် လက်ရှိ တိုင်းတာနေသော နည်းပညာများ

(၁) ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်းများ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း (by Gas Chromatography with Electron Capture Detector and MS Detector) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အပြင် လူအတွက် အဆိပ်အတောက် ဓါတ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော ပိုးသတ်ဆေးများ သည် စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက် ကုန်များတွင် ပါဝင်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးရန်မှာ လွန်စွာ အရေးကြီးပါ သည်။ ၎င်းတို့ကို GC-ECD စက်နှင့် GC-MSD စက်တို့ဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

GC-ECD (Gas Chromatography with Electron Capture Detector).

Tests Method;  European EN 15662

(၂) Mycotoxin မှိုဆိပ်များ အန္တရာယ် (by High Performance Liquid Chromatography- HPLC)

ကမ္ဘာပေါ်တွင် Mycotoxin မှိုဆိပ်အမျိုးအစား စုစုပေါင်း (၃၀၀) မှ (၄၀၀) အထိ တွေ့ရှိထား ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအား အဆိပ်သင့်စေကြောင်း၊ အဆိပ် သင့် ပြဿနာများမှာ အသဲရောဂါများ၊ ကင်ဆာရောဂါများ၊ အင်္ဂါချို့တဲ့ရောဂါများ၊ အမဟိုမုန်း မညီညွတ်သည့် ရောဂါများ၊ ရောဂါဒဏ်ခုခံအားကျဆင်းသည့်ရောဂါများဖြစ်ကြသည်။ ရောဂါများဖြစ်စေသော အဓိက မှိုဆိပ်များမှာ Aflatoxins, Ochratoxin A, Deoxynivalenol, Fumonisins, Zearalenone တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစားအသောက်များ၌ မှိုဆိပ်ပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးအလေးပေး တင်းကျပ်သော နိုင်ငံများမှာ ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်၍ ဒုတိယမှာ လက်တင်အမေရိကန် နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး အလယ်အလတ်တင်းကျပ်မှုမှာ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်ကာ အလျှော့ရဲဆုံးနိုင်ငံများမှာ အာဖရိ ကနှင့် မြောက်အမေရိကတို့ဖြစ်ပါသည်။

Aflatoxin Tests: by HPLC – Fluorescence Detector, – UV Detector, – Photodiode Array Detector (DAD),

Aflatoxin Group (B1, B2, G1, G2) detected by FLD-HPLC

ကုန်သွယ်မှုတွင် မှိုဆိပ်ပါဝင်မှု အမြင့်ဆုံးပမာဏ သတ်မှတ်ချက် ကိုစဉ်းစားရာတွင် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ အဓိက အစားအစာ ဟုတ်မဟုတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါသည်။ အဓိက အစား အစာ ဖြစ်ပါ က ပမာဏများများ စားကြသည်ဖြစ်၍ အန္တရာယ်ပိုများသောကြောင့် ယေဘူယျ အားဖြင့် စားသုံး သည့် စုစုပေါင်းပမာဏအား ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဖြင့် မြောက်၍ စဉ်းစား တွက်ချက်ကြ ရပါသည်။ စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းများတွင် သီးနှံ ရိတ်သိမ်းချိန်များတွင် မိုးစိုစွတ်ပါက မှိုများအလွန်ကြိုက်သော ရာသီ ဖြစ် သ လို ရာသီဥတု ခြောက်သွေ့ပါက လည်း သီးနှံပင်များ ထိခိုက်အားနဲမှုရှိလေလေ မှိုကပ်လွယ်လေ ဖြစ်၍ အထူး သတိပြုသင့်ပါသည်။ မှိုများ သည် မညီမညာပေါက်ဖွားကြပြီး အလွန်ပျံ့နှံ့လွယ်သောသဘောရှိ၍ ကုန်သွယ်မှုတွင် အထူးသဖြင့် ထိန်းချုပ် ရန် စစ်ဆေးရာတွင် များစွာ ခက်ခဲပါသည်။

Tests Method;  ISO 16050

 

1.Simple Preparation

2. Purification

3. Injection / Detection

(၃) အဆိပ်သင့်စေသော သတ္တုဓါတ် ပါဝင်မှု တိုင်းတာခြင်း (by Atomic Absorption Spectrometry)

စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ကြမ်းများ အခြောက်ခံသန့်စင်မှု နှင့် စားသုံးဆီ ထုတ်လုပ်သော စက်ကိရိယာများ၊ စိုက်ပျိုးသော မြေကြီး၊ ဖော့စဖိတ် ပါဝင်သော ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ဆီသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်ကြမ်းနှင့် ဆီသိုလှောင်သောကန်၊ ဂိုဒေါင်များ မှတဆင့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် ဆီများထဲတွင် အဆိပ်သင့်စေသော သတ္တုဓါတ်များ (Heavy Metals) ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအဆိပ်သင့်စေသော သတ္တုဓါတ်များသည် ထုတ်ကုန်၏ သက်တမ်းနှင့် တာရှည်ခံမှု တို့ကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေပါသည်။ Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy စက်သည် အဆိပ်သင့်စေသော သတ္တုဓါတ် အနည်းဆုံးပမာဏ (parts per billion-ppb) အထိကို၎င်း၊ Flame Atomic Absorption Spectroscopy (parts per million-ppm) ကို၎င်း၊ ပါဝင်မှု တိတိကျကျ ကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါသည်။

Analytical Trainings at APAL

ဆက်သွယ်ရန်

ဒေါက်တာခင်မိုးကျော်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
မျိုးစေ့၀င်း(စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန)
ကြို့ကုန်း- အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပါတ်+ ၉၅-၀၁-၆၄၆၂၉၄
အီးမေလ်- khin7915@gmail.com