ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

SPSနှင့်ပတ်သက်၍ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ချက်

 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ရေထွက်ပစ္စည်း ပြည်ပတင်ပို့ခြင်း၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း များအတွက် အမျိုးသားအဆင့်အဏာပိုင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
 • EU အထောက်အပံဖြင့် ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအမံ အောက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
  • (၁) အစားအစာဘေးကင်းရေးအတွက် ရေထွက်ပစ္စည်များစစ်ဆေးခြင်းစနစ်ကို ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ISO 17020 အရ ချမှတ်ထားသော နည်းစနစ် များအတိုင်း ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသည်။
  • (၂) ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးရေးမှူးများအား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက် ဖြစ်သော ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ၊ ငါးတင်/ချဆိပ်ကမ်းများ၊ ပြုပြင် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများ တွင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းစနစ်များကို သင်တန်းများအကောင် အထည်ဖော် သင်ကြား ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • (၃) အမျိုးသားဓါတုဓါတ်ကြွင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်သည့်အစီအမံနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များအား Online Data Base System ကို အသုံးပြု၍ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
  • (၄) ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းနည်းပညာဖြစ်သော ISO 17020 ကို နိုင်ငံ တကာအစား အစာဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်ဖြစ်သော Ms Else Marie Andersen နှင့်အတူ Trade Development Program မှ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးရေးမှူးများအား စစ်ဆေးရေးနည်းစနစ်များ နိုင်ငံတကာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများခေတ် နှင့် အညီသတ်မှတ်အချက်အတိုင်း အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
  • (၅) အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ဖြစ်သော Health Certificate ကို ယခုအခါ အီလက်ထောနစ်စနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို EU-DG SNATE မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သင်တန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ မှ ၂၉ ရက်အထိ သင်တန်းသား (၃၄) ယောက်အား သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်း တွင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း(၁၄)ဦး၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့နေသော စက်ရုံများမှ သင်တန်းသား (၂၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
  • (၆) EU စျေးကွက်နှင့် ASEAN စျေးကွက်လိုအပ်များဖြစ်သော ကောင်းမွန်သော မွေးမြူ ရေးကျင့်စဉ် (Good Aquaculture Pracities-GAqP) အား ငါးမွေးမြူးရေး ဆိုင်ရာပညာရှင် Ms Kyra Hoevenaars နှင့်အတူ ငါးမွေးမြူရေး ကန် ၈ ခုကို GAqP နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ GAqP သင်တန်းအား ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်မှ Extension Officers များ ၊ ငါး/ပုစွန်မွေးမြူသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် (၄)ခုဖြစ်သော ( ပုသိမ်၊ မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်၊ စစ်တွေ) များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအပါအဝင်(၁၇၂)ဦးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ ပါသည်။
  • (၇) မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် တရာမဝင်ငါးဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သော (IUU) ကို နိုင်ငံတကာပညာရှင် Mr Gill Hosch နှင့်အတူ အမျိုးသားရေး တစ်ရပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ Mr Gill Hosch မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တို ဘာလ (၁၈)ရက်မှ (၂၁)ရက်နေ့အထိ မြိတ်မြို့ တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တို ဘာလ (၂၄)ရက်မှ (၂၆)ရက်အထိ ကော့သောင်းမြို့တွင် ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း များအလိုက်နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၈)ရက် နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင် ငါးလုပ် ငန်းဦးစီးဌာမှ ဝန်ထမ်းများအား ဆရာဖြစ်သင်တန်းများပို့ချခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ (IUU) သင်တန်းတွင် ပြင်ပမှသင်တန်း (၈၀) ဦးနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၅၀)ဦးအား အသုတ်(၃)သုတ်ခွဲ၍ သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။
  • (၈) အစားအစာဘေးကင်းရေးအတွက် နောင်လာနောင်သားများဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MPEA) မှ သင်တန်းသား (၅) ဦးကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီး ထိုသင်တန်းသားများမှတစ်ဆင့် ငါး/ပုစွန်ပြုပြင် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများတွင် အစားအစာဘေး ကင်းရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ ကို ဆက်လက်ပို့ချ ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်းသား (၅) ဦး အား Trade Development Program မှ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
  • (၉) ရေထွက်ပစ္စည်းများ ဓါတ်ခွဲခြင်းကို ISO 17025 ရ အဏုဇီဝဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးခြင်း၊ စံတိုက်စစ်ဆေးခြင်းသင်တန်းများကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ FDA၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • (၁၀) ရေထွက်ပစ္စည်းများတွင်ဓါတုဆေးဝါးများမပါဝင်စေရေးထိန်းချူပ်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ငါးမွေးကန်များတွင် အသုံးပြုသောအစာများတွင် တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါး ဓါတ်ကြွင်းများ ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ FDA စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့ပါဝင်သော အဖွဲ့များ (၃၁.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • (၁၁) ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၂) ဦးအား အိုက်စလန်နိုင်ငံ၊ United Nation University တွင် (၃-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ(၃-၃-၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်သော Quality Management of Fish Handling and Processing သင်တန်းသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Trade Development Program မှထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ပါသည်။
  • (၁၂) Workshop on Water Treatment System ကို (၆.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ Supplier Company (၃) ခု နှင့် EU Approved ရရှိထားသော စက်ရုံ (၂၀)မှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ပြီး Trade Development Program မှထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားဓာတ်ကြွင်းစောင့်ကြည့်ရေးအစီအမံ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုအခြအနေ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပပို့ကုန်တွင် မြင့်မားသောဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပို၍မြင့်မားသော ပို့ကုန်ဈေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)အပါအ၀င် သွင်းကုန်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့သည့် နိုင်ငံများသည် ဆေးဝါးဓာတ်ကြွင်းများနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများအတွက် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည့် အမျိုးသားအစားအစာ ထိန်းချုပ်ရေး အစီအစဉ်   ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံများအနေဖြင့် တင်ပို့သည့် အစားအစာများသည် ဆေးဝါးဓာတ်ကြွင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများအား စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာကြောင်း အသိအမှတ် ပြုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိသည့် အချို့သော တိရစ္ဆာန် ကုသရေးဆေးဝါးများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုများအတွက် အမျိုးသား ဓာတု ဓာတ်ကြွင်း စောင့်ကြည့်ရေးအစီအမံ (National Residue Monitoring Plan – NRMP) ကို လျာထားဘတ်ဂျက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပြီး စီမံကိန်းအား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန (MOALI)၏ အတည်ပြု ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနသည် အီးယူနိုင်ငံများသို့ ရေထွက်ကုန်များတင်ပို့ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော Central Competent Authority– CCA ဖြစ်ပါသည်။ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုနှင့် မြန်မာအမျိုးသား ဓာတ်ကြွင်း စောင့်ကြည့်မှုအစီအစဉ်အား ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သုတေသနဌာနစု (QCRS)သည် ငါးနှင့်ရေထွက်ပစ္စည်း များအား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက် တရားဝင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်လက်စွဲ (QCRS -OCSM) တွင် ဖော်ပြရေးသားထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ NRMP ကိုအကောင် အထည်ဖော်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ဓာတ်ကြွင်းပစ္စည်းစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီသည် ထိရောက် သောအကောင်အထည်ဖော်မှု၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်မှုနှင့် NRMP လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို အစီရင်ခံ ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် EU နိုင်ငံများသို့ သဘာဝဖမ်းဆီးရမိသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများသာ တင်ပို့ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး မွေးမြူရေးရေထွက်ကုန်များကိုပါ EU နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ခွင့်ရရှိရန် ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနသည် အမျိုးသားဓါတ်ကြွင်းစောင့်ကြည့်ရေး အစီအမံအား EU ၏ အကူအညီဖြင့် ၂၀၁၄ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားဓါတ်ကြွင်းစောင့်ကြည့်ရေး အစီအမံအရ မွေးမြူရေးငါးကန်များမှ ရေထွက် ကုန်များအား နမူနာကောက်ယူခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းတို့အတွက် အလုပ်တာဝန် ခွဲဝေသတ်မှတ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စတင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင် မွေးမြူရေး ရေထွက်ကုန် (ရေချိုငါးများ၊ ရေငန် ပုစွန်ကျားနှင့် ပုစွန်ဖြူ၊ ကဏန်းပျော့)များအား တင်ပို့ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး၊၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ (၂၃)ရုံအား EU နိုင်ငံများသို့ မွေးမြူရေး ရေထွက်ကုန်များ တင်ပို့ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားဓါတ်ကြွင်း စောင့်ကြည့်ရေး အစီအမံ ၂၀၂၀/၂၀၂ ၁သည်သီးခြားထားရှိ ဆောင် ရွက်သည့် စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး EU အသိအမှတ်ပြု စက်ရုံ (၂၃)ရုံ ၊ Non-EU စက်ရုံ(၄)ရုံ နှင့် ၎င်းတို့အား ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းသည့် အတည်ပြုထားသည့် ငါးကန်များ (ဆူးတောင်ပါငါး သို့မဟုတ် ကဏန်းပျော့ သို့မဟုတ် ပုစွန်) ပါဝင်ပါသည်။

သီးခြားထားရှိ ဆောင်ရွက်သည့်စနစ်တွင် ပါဝင်သော မွေးမြူရေးငါးကန်များသည်

(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်(၂)ခု (ဆူးတောင်ပါ ငါးမွေးမြူရေးကန်အတွက် မြို့နယ် (၁)ခု နှင့်ကဏန်းပျော့ မွေးမြူရေးကန်အတွက် မြို့နယ်(၁)ခု)၊

(၂) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်(၆)ခု (ဆူးတောင်ပါငါးမွေးမြူရေးကန် အတွက် မြို့နယ်(၃)ခု၊ ကဏန်းပျော့မွေးမြူရေးကန်အတွက် မြို့နယ် (၁)ခု နှင့် ပုစွန်မွေးမြူရေး အတွက် မြို့နယ်(၂)ခု)၊

(၃) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်တစ်ခု (ကဏန်းပျော့ နှင့် ပုစွန်အတွက်)၊

(၄) ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြို့နယ်(၁)ခု (ကဏန်းပျော့ နှင့် ပုစွန်အတွက်) တို့ ပါဝင်ပါသည်။

 

ငါး၊ ပုစွန် ပြုပြင်လိုင်စင်နှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရမည့် စံလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့် ငါးပေါင်းမှုန့်စက်ရုံလိုင်စင်
(၂) အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ်(HACCP) ထုတ်ပေးခြင်း
(၃) ကောင်းမွန်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကျင့်စဉ် (GMP) လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
(၄) ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
(၅) ရေထွက်ပစ္စည်းများအား လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် တင်သွင်းခြင်းအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း
(၆) တင်သွင်းလာသော ရေထွက်ပစ္စည်းမျာအား စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
(၇) လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ချောရေထွက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ပို့လိုင်စင်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း

 

SPS နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော Website

www.dof.gov.mm

ဆက်သွယ်ရန်

၁.  ဒေါက်တာမေဇွန်ဖြိုး
ဦးစီးအရာရှိ                                                                                                                                                                                                                                            ၀၉၇၉၅၈၂၇၅၉၈
အီးမေးလ် – mayzunphyo7@gmail.com

 

၂. ဒေါက်တာမျိုးမင်းအေး
ဦးစီးအရာရှိ
၀၉၂၅၂၅၀၁၉၆၆
အီးမေးလ် – myominayedof@gmail.com