ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

SPSနှင့်ပတ်သက်၍ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ချက်

 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ရေထွက်ပစ္စည်း ပြည်ပတင်ပို့ခြင်း၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း များအတွက် အမျိုးသားအဆင့်အဏာပိုင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
 • EU အထောက်အပံဖြင့် ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအမံ အောက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
  • (၁) အစားအစာဘေးကင်းရေးအတွက် ရေထွက်ပစ္စည်များစစ်ဆေးခြင်းစနစ်ကို ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ISO 17020 အရ ချမှတ်ထားသော နည်းစနစ် များအတိုင်း ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသည်။
  • (၂) ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးရေးမှူးများအား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက် ဖြစ်သော ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ၊ ငါးတင်/ချဆိပ်ကမ်းများ၊ ပြုပြင် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများ တွင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းစနစ်များကို သင်တန်းများအကောင် အထည်ဖော် သင်ကြား ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • (၃) အမျိုးသားဓါတုဓါတ်ကြွင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်သည့်အစီအမံနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များအား Online Data Base System ကို အသုံးပြု၍ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
  • (၄) ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းနည်းပညာဖြစ်သော ISO 17020 ကို နိုင်ငံ တကာအစား အစာဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်ဖြစ်သော Ms Else Marie Andersen နှင့်အတူ Trade Development Program မှ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးရေးမှူးများအား စစ်ဆေးရေးနည်းစနစ်များ နိုင်ငံတကာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများခေတ် နှင့် အညီသတ်မှတ်အချက်အတိုင်း အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
  • (၅) အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ဖြစ်သော Health Certificate ကို ယခုအခါ အီလက်ထောနစ်စနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို EU-DG SNATE မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သင်တန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ မှ ၂၉ ရက်အထိ သင်တန်းသား (၃၄) ယောက်အား သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်း တွင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း(၁၄)ဦး၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့နေသော စက်ရုံများမှ သင်တန်းသား (၂၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
  • (၆) EU စျေးကွက်နှင့် ASEAN စျေးကွက်လိုအပ်များဖြစ်သော ကောင်းမွန်သော မွေးမြူ ရေးကျင့်စဉ် (Good Aquaculture Pracities-GAqP) အား ငါးမွေးမြူးရေး ဆိုင်ရာပညာရှင် Ms Kyra Hoevenaars နှင့်အတူ ငါးမွေးမြူရေး ကန် ၈ ခုကို GAqP နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ GAqP သင်တန်းအား ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်မှ Extension Officers များ ၊ ငါး/ပုစွန်မွေးမြူသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် (၄)ခုဖြစ်သော ( ပုသိမ်၊ မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်၊ စစ်တွေ) များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအပါအဝင်(၁၇၂)ဦးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ ပါသည်။
  • (၇) မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် တရာမဝင်ငါးဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သော (IUU) ကို နိုင်ငံတကာပညာရှင် Mr Gill Hosch နှင့်အတူ အမျိုးသားရေး တစ်ရပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ Mr Gill Hosch မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တို ဘာလ (၁၈)ရက်မှ (၂၁)ရက်နေ့အထိ မြိတ်မြို့ တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တို ဘာလ (၂၄)ရက်မှ (၂၆)ရက်အထိ ကော့သောင်းမြို့တွင် ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း များအလိုက်နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၈)ရက် နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင် ငါးလုပ် ငန်းဦးစီးဌာမှ ဝန်ထမ်းများအား ဆရာဖြစ်သင်တန်းများပို့ချခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ (IUU) သင်တန်းတွင် ပြင်ပမှသင်တန်း (၈၀) ဦးနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၅၀)ဦးအား အသုတ်(၃)သုတ်ခွဲ၍ သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။
  • (၈) အစားအစာဘေးကင်းရေးအတွက် နောင်လာနောင်သားများဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MPEA) မှ သင်တန်းသား (၅) ဦးကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီး ထိုသင်တန်းသားများမှတစ်ဆင့် ငါး/ပုစွန်ပြုပြင် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများတွင် အစားအစာဘေး ကင်းရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ ကို ဆက်လက်ပို့ချ ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်းသား (၅) ဦး အား Trade Development Program မှ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
  • (၉) ရေထွက်ပစ္စည်းများ ဓါတ်ခွဲခြင်းကို ISO 17025 ရ အဏုဇီဝဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးခြင်း၊ စံတိုက်စစ်ဆေးခြင်းသင်တန်းများကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ FDA၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • (၁၀) ရေထွက်ပစ္စည်းများတွင်ဓါတုဆေးဝါးများမပါဝင်စေရေးထိန်းချူပ်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ငါးမွေးကန်များတွင် အသုံးပြုသောအစာများတွင် တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါး ဓါတ်ကြွင်းများ ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ FDA စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့ပါဝင်သော အဖွဲ့များ (၃၁.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • (၁၁) ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၂) ဦးအား အိုက်စလန်နိုင်ငံ၊ United Nation University တွင် (၃-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ(၃-၃-၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်သော Quality Management of Fish Handling and Processing သင်တန်းသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Trade Development Program မှထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ပါသည်။
  • (၁၂) Workshop on Water Treatment System ကို (၆.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ Supplier Company (၃) ခု နှင့် EU Approved ရရှိထားသော စက်ရုံ (၂၀)မှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ပြီး Trade Development Program မှထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

ငါး၊ ပုစွန် ပြုပြင်လိုင်စင်နှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရမည့် စံလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့် ငါးပေါင်းမှုန့်စက်ရုံလိုင်စင်
(၂) အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ်(HACCP) ထုတ်ပေးခြင်း
(၃) ကောင်းမွန်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကျင့်စဉ် (GMP) လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
(၄) ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
(၅) ရေထွက်ပစ္စည်းများအား လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် တင်သွင်းခြင်းအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း
(၆) တင်သွင်းလာသော ရေထွက်ပစ္စည်းမျာအား စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
(၇) လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ချောရေထွက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ပို့လိုင်စင်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း

SPS နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော Website

www.dof.gov.mm

ဆက်သွယ်ရန်

၁.  ဒေါက်တာမေဇွန်ဖြိုး
ဒုတိယဦးစီးမှူး
၀၉၇၉၅၈၂၇၅၉၈
အီးမေးလ် – mayzunphyo7@gmail.com

 

၂. ဒေါက်တာမျိုးမင်းအေး
ဒုတိယဦးစီးမှူး
၀၉၂၅၂၅၀၁၉၆၆
အီးမေးလ် – myominayedof@gmail.com