အစီအမံများ

  • ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ SPS အစီအမံများနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ စားနပ်ရိက္ခာများကို လုံခြုံစွာ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှု ရှိစေရန် နှင့် ကုန်သွယ်မှုများမှတစ်ဆင့် တိရိစ္ဆာန်နှင့် အပင်ပိုးမွှားများ (သို့မဟုတ်) ရောဂါများကို ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်း မရှိစေရန်တို့ဖြစ်ပြီး တစ်ခါ တစ်ရံ သွင်းကုန်ကန့်သတ်ချက်များ လိုအပ်သည်။
  • SPS သဘောတူညီချက်သည် WTO အသင်း၀င်များ၏ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန်နှင့် နိုင်ငံ တကာ နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက် ကုန်ပစ္စည်းများ ချောချောမွေ့မွေ့ စီးဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ချက်တို့အကြား ဟန်ချက်ညီစေမည်ဖြစ်သည်။
  • WTO အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့် အပင် ကျန်းမာရေးတို့ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တရား၀င်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဤသဘော တူညီချက်မှ အသိအမှတ်ပြုသည်။

            SPS သဘောတူညီချက်သည် အောက်ဖော်ပြပါ သက်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် အဖွဲ့အစည်းသုံးခုတို့မှ တီထွင်ထားသော ၄င်းတို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့၀င်များအား အားပေးတိုက်တွန်းသည်။

(၁) ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု စံချိန်စံညွှန်းများ (အစားအစာ ဘေးကင်းရေးအတွက်)

(၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအပင်ကာကွယ်ရေးကွန်ဗင်းရှင်း (အပင်ကျန်းမာရေးအတွက်) နှင့်

(၃) ကမ္ဘာ့တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် တိရိစ္ဆာန်ရောဂါများမှ လူသို့ ကူးစက်သောရောဂါများအတွက်)

            ပိုမိုတင်းကြပ်သည့်လိုအပ်ချက်များကို ချမှတ်လိုသော ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့၀င်များသည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များအား သိပ္ပံနည်းကျ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့အပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်း အစီအမံများကို မှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။

SPS သဘောတူညီချက်၏အခြားအဓိကပြဌာန်းချက်များမှာ –

၁။ ကွဲပြားခြားနားသော ဖြစ်စဉ်များ(သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများသည် ထုတ်ကုန်များကို လုံခြုံမှု ညီမျှစေနိုင်သည်။

၂။ ရည်မှန်းထားသော ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိရန် ကုန်သွယ်မှု အနည်းဆုံး ကန့်သတ်ထားသည့် အစီအမံများကို အသုံးပြုသင့်သည်။

၃။ အလားတူအန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျှင်လည်း ကျန်းမာရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့် သည် တစ်သမတ်တည်း ရှိသင့်သည်။

၄။ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ အမျိုးမျိုးသောဒေသများအတွင်း တိရိစ္ဆာန်များ (သို့မဟုတ်) အပင်များ၌ ဖျက်ပိုးများ (သို့မဟုတ်) ရောဂါအန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။