ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၁။     တိရစ္ဆာန်                                  – အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန် ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ

၂။     တင်ပို့သောနိုင်ငံ                        –   နိုင်ငံအားလုံး

၃။     တင်ပို့သည့်ရည်ရွယ်ချက်            –   စားသုံးရန်

၄။     တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

(က) သွင်းကုန်လိုင်စင်

တင်သွင်းလာသော အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန် ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးထားသော သက်တမ်းမကျော်သေးသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင် ပါရှိရမည်။

(ခ)  တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်း၏ဖော်ပြချက်

တင်သွင်းလာသော အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြည့်စုံသောဖော်ပြချက် များ (သို့မဟုတ်) သက်သေခံမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ ဖော်ပြချက်ပါရှိသည့် သက်သေခံ လက်မှတ် ပါရှိရမည်။

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

တင်သွင်းလာသော စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ တင်ပို့လာသောနိုင်ငံမှ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။ ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၌ တိရစ္ဆာန် ထွက်ကုန်ပစ္စည်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့် အောက်ဖော်ပြပါရောဂါများ ကင်းရှင်း မှုအခြေအနေ စသည်တို့ကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြပါရှိရမည် –

(၁)  တင်ပို့သော မူလနိုင်ငံသည်  Rinderpest နှင့် Bovine Spongiform Encephalo -pathy စသည့်ရောဂါများ ကင်းရှင်းသောဒေသ ဖြစ်ရမည်။

(၂)   တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသ (သို့မဟုတ်) ဇုန်တို့သည် ခွာနာလျှာနာ ရောဂါ (FMD) ကင်းရှင်းသော ဒေသများဖြစ်ရမည်။

(၃)  မတင်ပို့မီ လွန်ခဲ့သော(၁၂)လအတွင်း ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်းကြောင်း ကြေညာ ထားသည့်နိုင်ငံရှိ မွေးမြူရေးခြံများနှင့် သားသတ်လုပ်ငန်း အဆောက်အဦများ ဖြစ်ရ မည်။

(၄)  တင်ပို့သောတိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်းကြောင်း ကြေညာထားသည့်နိုင်ငံများရှိ သားသတ်ရုံသို့မပို့မီ အနည်းဆုံး(၄)လ ကြိုတင် မွေးမြူ ထားရှိသော တိရစ္ဆာန်များမှ ဖြစ်ရမည်။

(၅)  တင်ပို့သောတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများသည် သားသတ်ရုံ၌ သားမသတ်မီနှင့် သားသတ် ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်အပြင် ကူးစက်ရောဂါများ ကင်းရှင်းရမည်။

(၆)  တင်ပို့လာသော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်ပြည့်တာဝန်ရှိ တိရစ္ဆာန် ဆေးကုဆရာဝန်၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်၌ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ရမည်။ တင်ပို့ချိန် ရောက် သည်အထိ ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုပ်ပိုးမှုစသည်များ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ရောဂါနှင့် ကူးစက်ထိတွေ့မှု မဖြစ်စေရေးအတွက် သန့်ရှင်း၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စေရန် ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၇)  တင်ပို့လာသော အသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် စားသုံးသူ လူအများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ကြာရှည်စွာ သိုလှောင်နိုင်ရန်နှင့် အနံ့အရသာပိုမိုကောင်းစေရန်အတွက် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းရောစပ် ခြင်း မရှိစေရ။

(၈)  တင်ပို့လာသော အသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ နမူနာပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ဆေး အကြွင်းအကျန်၊ ဓာတုဆေးဝါးများနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများ ပါဝင်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ရမည်။

(၉)  တင်ပို့လာသော အသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို မတင်ပို့မီအချိန် (၃)လ ထက်ကျော်လွန်၍ အေးခဲအခန်းတွင် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိရ။

(၁၀)  တင်ပို့လာသော အသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့တွင် ကျန်းမာကြောင်း အမှတ် တံဆိပ် (သို့မဟုတ်) အသားစစ်ဆေးပြီးစီးခြင်း အမှတ်တံဆိပ်များ ပါရှိရမည်။

(ဃ)  မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း

(၁)  တင်သွင်းရာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်ပါက အသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့မှ နမူနာပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ရမည်။ ကုန်ကျစရိတ် များကို ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) တင်ပို့သူမှကျခံရမည်။

(၂)   သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်း မရှိပါက တင်ပို့လာသော အသားနှင့် အသားထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို လျော်ကြေးမရှိ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ တင်ပို့လာသည့်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရမည်။

(င) အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း

ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလာသောအကြိမ်တိုင်း အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ နှုန်းထားများအတိုင်း အခကြေးငွေများ ပေးဆောင်ရမည် –

(၁) အေးခဲ အမဲသား/ဆိတ်သားနှင့် စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်း – တစ်တန်လျင် (၁၅၀၀) ကျပ်

(၂)  ပြုပြင်ထားသောအသားခြောက်   –    တစ်တန်လျင် (၄၀၀၀) ကျပ