ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော သိုး၊ ဆိတ်များအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

၁။     တိရစ္ဆာန်      –   သိုး၊ ဆိတ်

၂။     တင်ပို့သောနိုင်ငံ     –   နိုင်ငံအားလုံး

၃။     တင်ပို့သည့်ရည်ရွယ်ချက်    –   မွေးမြူရန်

၄။     တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

(က) သွင်းကုန်လိုင်စင်

တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသော သက်တမ်းမကျော်သေးသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင် ပါရှိရမည်။

(ခ) တိရစ္ဆာန်၏ဖော်ပြချက်

တင်သွင်းလာသောတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်များ (သို့မဟုတ်) သက်သေခံမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံ ဖော်ပြချက်ပါရှိ သည့် သက်သေခံလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ တင်ပို့လာသောနိုင်ငံရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်ထံမှ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက် (သို့မဟုတ်) မှတ်တမ်းအပြည့်အစုံ ဖော်ပြချက်များနှင့်အတူ လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပေးထားသည့် ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် ပါရှိရမည်။ အဆိုပါထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များပါရှိရမည် –

(၁)  တင်သွင်းလာသောတိရစ္ဆာန်များသည်  ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာသော လက္ခဏာ ရှိရမည်။

(၂)   တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များသည် လွန်ခဲ့သော(၁၂)လအတွင်း၌ FMD၊ Rinderpest၊ Contagious Bovine Pleuropneumonia(CBPP)နှင့်Contagious Caprine Pleuropneumonia(CCPP)စသည့်ရောဂါများကင်းရှင်းသော ဒေသများမှ ဖြစ်ရမည်။

(၃) တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များအား CBPP နှင့် CCPP စသည့်ရောဂါများအတွက် Complement Fixation Test (CFT)ဖြင့်စစ်ဆေး၍ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းကို တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများ ပါရှိရမည်။

(၄)  မတင်ပို့မီ(၆)လအတွင်း ဘရူဆဲလားသားလျှောရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိသည့် မွေးမြူ ရေးခြံမှ တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များဖြစ်ရမည့်အပြင် မတင်ပို့မီ(၁)လအတွင်း CFT ဖြင့်စစ်ဆေး၍ ရောဂါကင်းရှင်းသော တိရစ္ဆာန်များဖြစ်ရမည်။

(၅)  တိရစ္ဆာန်များကိုမတင်ပို့မီ (၇)ရက်ကြိုတင်၍ တိရစ္ဆာန် ကိုယ်တွင်းနှင့် ပြင်ပ ကပ်ပါး ပိုးကောင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက် (၂)မျိုးစလုံးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်သော သံချဆေး/ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကုသပေးပြီးဖြစ်ရမည်။

(ဃ)  မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း

(၁)  တိရစ္ဆာန်များကို ထည့်သွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်သောယာဉ်သည်  သေချာစွာ သန့်စင်၊ ပိုးသတ်ထားပြီး တိရစ္ဆာန်များထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိစေနိုင်သော ပုံစံအနေအထား ဖြစ်ရ မည်။

(၂)   လမ်းခရီး၌ ခေတ္တခဏရပ်နားစဉ်အချိန်အတွင်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေမတူညီသော အခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့် အတူထားရှိခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရ။

(၃)  တင်ပို့လာသောတိရစ္ဆာန်များ ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ရှိပါက  ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေး ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆုံး(၁၀)ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍ လိုအပ် ပါက ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုင်ရှင်မှကျခံရမည်။

(၄)  သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ပြည့်စုံမှုမရှိပါက တင်ပို့လာသောတိရစ္ဆာန်များကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်ဆီးခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့သည့် နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရမည်။

(င) အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း

ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလာသောအကြိမ်တိုင်း သိုး၊ ဆိတ် များအတွက် အောက်ဖော်ပြပါနှုန်းထားများအတိုင်း အခကြေးငွေများ ပေးဆောင်ရမည် –

သိုး၊ ဆိတ် တစ်ကောင်လျှင်  (၂၀၀၀) ကျပ်